Akta Perkawinan

Untuk permohonan Akta Perkawinan diserahkan kepengurusannya kepada Mudin di Wilayah Kelurahan Masing – masing.

Share artikel ini: